Castellano Nota Legal
DÍAS CONTADOS
Varlam Xalàmov
RELATS DE KOLIMÀ II & III
II, La riba esquerra. III, El mestre de la pala

S’apleguen en aquest volum, lector afortunat, els llibres segon i tercer dels
Relats de Kolimà, on Xalàmov persevera en el seu testimoni, tant descomunal
com íntim, sobre el sistema soviètic del Gulag durant els seus anys d’apogeu,
entre 1937 i 1944. Amb el joc calidoscòpic ...

Autor L'obra Enllaços Extracte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Varlam Xalàmov
RELATS DE KOLIMÀ, I

Relats de Kolimà recull en sis llibres (en tens a les mans el primer,
pobre lector, editat sota el mateix títol i escrit entre 1954 i 1962) la cronica
feridora i moral de gairebé dues dècades de reclusió als camps del gulag soviètic.
Mitjançant la concatenació ...

Autor L'obra Enllaços Extracte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -